CHUYểN PHáT NO FURTHER A MYSTERY

Chuyển phát No Further a Mystery

Lời dạy của Đức Phật rất ý nghĩa nhưng khó hiểu. Vì vậy khi Đức Phật tại thể, Ngài thường dùng những mẩu chuyện để giúp người hiểu hơn về lời dạy của Ngài.- Trường hợp bưu gửi bị chuyển hoàn sai do lỗi của Bưu điện: miễn cước chuyển hoàn và bồi thường c�

read more